Aa
Aa
Aa

Informacje dodatkowe

 

W prezentacji wykorzystano reprodukcje obrazów pochodzących ze zbiorów: Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego (Bydgoszcz), Rijksmuseum (Amsterdam), Staten Museum for Kunst, (Kopenhaga), dzięki uprzejmości wspomnianych powyżej instytucji.

Wykaz użytych skrótów:

  • MOB – Muzeum Okregowe im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz
  • RM – Rijksmuseum, Amsterdam
  • SMK – Staten Museum for Kunst, Kopenhaga
 

Autorem fotografii prac pochodzących z Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy jest Wojciech Woźniak.

 

Opracowanie prezentacji: Mateusz Soliński